Iskanje besed

Vnesi besede, izberi velikost mreže in smeri generiranja besed. Generiranje ponavljaj dokler ne dobiš mreže, ki vsebuje vse vnešene besede.

Vnesi besede

Izberi velikost mreže

Izberi smeri generiranja besed

Naloga

Rešitev